Ταξίδια

12 Οκτωβρίου 2015

Μυροβόλος Χίος

…και το ταξίδι ξεκινάει….